Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

NWZA lista powyżej 5%

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku ("NWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:

Epsilon FIZ AN.: 22.761.063 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 22.761.063 głosy na NWZ, które stanowiły 31,34 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 23,96 %.

Michał Skotnicki: 21.325.780 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.325.780 głosów na NWZ, które stanowiły 27,36 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 22,45 %.

Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na NWZ, które stanowiły 28,51 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 21,79 %.

Navigator Trade Limited: 3.887.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.887.917 głosów na NWZ, które stanowiły 5,35% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 4,09 %.

W dniu odbycia NWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 72.626.255 głosów, tj. 76,44 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia NWZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-24 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 24, kwiecień 2018 20:14 Opublikował: Szymon Janucik