Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Raport bieżący nr 21/2018
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 maja 2018 roku _"ZWZ"_, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

Epsilon FIZ AN.: 22.908.318 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 22.908.318 głosów na ZWZ, które stanowiły 28,96% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów w dniu odbycia ZWZ: 24,11%.

Michał Skotnicki: 21.325.780 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.325.780 głosów na ZWZ, które stanowiły 26,96% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów w dniu odbycia ZWZ: 22,45%.

Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na ZWZ, które stanowiły 26,18% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,79%.

Hubert Malinowski: 4.553.309 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.553.309 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,76% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów w dniu odbycia ZWZ: 4,79%.

Demexx sp. z o.o.: 4.294.495 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.294.495 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,43% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów w dniu odbycia ZWZ: 4,52%.

W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 79.094.977 głosów, tj. 83,26 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-14 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-05-14 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 14, maj 2018 12:30 Opublikował: Szymon Janucik