Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2018 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z  2018 r. poz. 757)

czw 02, sierpień 2018 08:17 Opublikował: Przemysław Modzelewski