Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 grudnia 2018 r.

Raport bieżący nr 35/2018
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2018 roku ("NWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:
Michał Skotnicki: 21.325.780 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.325.780 głosów na NWZ, które stanowiły 42,77 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 22,45 %.
Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na NWZ, które stanowiły 41,52 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 21,79 %.
Malinowski Hubert: 4.559.634 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.559.634 głosy na NWZ, które stanowiły 9,14 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 4,80 %.
W dniu odbycia NWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 49.866.517 głosów, tj. 52,49 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia NWZ.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 19, grudzień 2018 13:54 Opublikował: Szymon Janucik