Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

NWZ akcjonariusze wykonujący powyżej 5 % głosów

Raport bieżący nr 3/2019
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 roku ("NWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:

Epsilon Fiz AN: 23.629.982 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 23.629.982 głosy na NWZ, które stanowiły 30,36% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 24,87%.

Michał Skotnicki: 21.325.780 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.325.780 głosów na NWZ, które stanowiły 27,40 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 22,45 %.

Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na NWZ, które stanowiły 26,60 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 21,79 %.

Malinowski Hubert: 4.560.693 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.560.693 głosy na NWZ, które stanowiły 5,86 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 4,80%.

Demexx Polska Sp. z o.o.: 4.294.495 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.294.495 głosów na NWZ, które stanowiły 5,52% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia NWZ: 4,52%.

W dniu odbycia NWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 77.821.394 głosów, tj. 81,92 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia NWZ.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-16 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-01-16 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 16, styczeń 2019 09:56 Opublikował: Szymon Janucik