Strona główna » Relacje inwestorskie » Ład korporacyjny

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Nieobecność Zarządu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. była spowodowana nadzwyczajnymi obowiązkami związanymi z pandemią koronawirusa. Spółka dołoży wszelkich starań aby w przyszłości Zarząd mógł uczestniczyć w walnych zgromadzeniWojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
Tomasz Rogala - Członek Zarządu

pon 04, maj 2020 11:21 Opublikował: Szymon Janucik