Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 39/2005

Nabycie znacznego pakietu akcji "PEPEES" S.A. (raport nr 39/2005)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2005r. wpłynęła do Spółki informacja, iż Spółka Central Capital LLC w dniu 16 listopada 2005r. dokonała nabycia 246.559 (słownie: dwustu czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji Emitenta , stanowiących 21,07 % kapitału zakładowego Spółki "PEPEES" S.A., uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Zgodnie z informacją, wraz z wcześniej nabytymi akcjami w ilości 10.253 ( słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje,
Spółka Central Capital LLC posiada obecnie 257,082 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje Emitenta, stanowiące w przybliżeniu 21,97 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniające do wykonywania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

Data autoryzacji: 22.11.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 22, listopad 2005 17:40 Opublikował: Szymon Janucik