Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 39/2005

Nabycie znacznego pakietu akcji "PEPEES" S.A. (korekta RB Nr 39) (raport nr 39/2005)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, przekazuje , iż w dniu 28 listopada do Spółki wpłynęła informacja od pełnomocników Central Capital LLC oraz Pana Józefa Huberta Gierowskiego - uzupełniająca informacje przekazane Emitentowi w dniu 22 listopada 2005r., które Spółka przekazała do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego Nr 39/2005.
Zgodnie z treścią informacji uzupełniającej przekazujemy, iż nabycie 246.559 (słownie: dwustu czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji przez Spółkę Central Capital LLC (zwanej dalej Spółką) od Józefa Huberta Gierowskiego nastąpiło w formie aportu stosownie do umowy wniesienia akcji aportem, zawartej pomiędzy Spółką oraz Józefem Hubertem Gierowskim (jedynym udziałowcem Spółki) w dniu 30 września 2005r. Jednocześnie Emitent został poinformowany, iż Spółka Central Capital LLC ma zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w okresie 12 miesięcy celem zwiększenia swojej inwestycji w akcje "PEPEES" S.A.

Data autoryzacji: 29.11.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 29, listopad 2005 17:00 Opublikował: Szymon Janucik