Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 41/2005

Zmiana zamiaru wynikającego z art.69 ust.5 ustawy o ofercie publicznej (raport nr 41/2005)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje, iż w dniu 01 grudnia 2005r, do Spółki wpłynęła informacja od pełnomocników Spółki Central Capital LLC,
iż Spółka nie ma zamiaru dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w okresie najbliższych 12 miesięcy, deklarowanego w informacji przekazanej w dniu 29.11.2005r. w Raporcie Bieżącym nr 39/2005.

Data autoryzacji: 02.12.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 02, grudzień 2005 09:35 Opublikował: Szymon Janucik