Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 9/2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 16.02.2006r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 lutego 2006r. Liczba głosów na przedmiotowym NWZA wynosiła 822.537.
1. Central Capital LLC
- liczba głosów: 257.082
- udział procentowy na NWZA: 31,25 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 21,97 %

2. Advertising Business Consulting Sp.z o.o.
- liczba głosów: 78.550
- udział procentowy na NWZA: 9,55 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,71 %

3. Anna i Wojciech Faszczewscy
- liczba głosów: 62.747
- udział procentowy na NWZA: 7,62 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,36 %

4. Dorota Kopczyńska
- liczba głosów: 58.000
- udział procentowy na NWZA: 7,05 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,96 %

5. Wawel - Imos International S.A.
- liczba głosów: 51.993
- udział procentowy na NWZA: 6,32 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,44 %

6. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast S.A.
- liczba głosów: 49.500
- udział procentowy na NWZA: 6,01 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,23 %

7. Wiesław i Aleksandra Pawlak
- liczba głosów: 44.000
- udział procentowy na NWZA: 5,34 %
- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 3,76 %

Raport sporządzono na podstawie art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Data autoryzacji: 22.02.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
śro 22, luty 2006 08:58 Opublikował: Szymon Janucik