Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 25/2006

Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego (raport nr 25/2006)

Raport bieżący nr 25/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 100 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym informuje o zmianie daty przekazania do wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2006 roku.

Raport zostanie przekazany dnia 11 sierpnia 2006 r., a nie dnia 14 sierpnia 2006 r., jak to zostało podane do wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2006 opublikowanym 10 stycznia 2006 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 09.08.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 09, sierpień 2006 09:00 Opublikował: Szymon Janucik