Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 33/2006

Zmiany w składzie Zarządu "PEPEES" S.A.

Raport bieżący nr 33/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zmianach w składzie Zarządu Spółki:

W dniu 17 października 2006r. Rada Nadzorcza "PEPEES" S.A. odwołała z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Pana Mariusza Przystupę i powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Pana Adama Karasia.

Pan Adam Karaś, 39 lat,

Wykształcenie:

2001 Studium dla dyrektorów finansowych "Zarządzanie finansami firmy" – Instytut Rozwoju Biznesu - Centrum Prywatyzacji,

1998-1999 Podyplomowe Studium Bankowości – Szkoła Główna Handlowa,

1987-1995 Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniki Precyzyjnej (dyplom magistra inżyniera),

1994 Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi,

1992 Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych (licencja maklera papierów wartościowych nr 267).

Doświadczenie zawodowe:

2006 – obecnie OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (spółka na etapie postępowania koncesyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego)

- Prezes Zarządu

1999 – obecnie TELE-TECH Investment Sp. z o.o.

- Członek Zarządu

2003 – 2006 TV-TECH Investment 1 Sp. z o.o.

- Członek Zarządu

2003 – 2006 TV-TECH Investment 2 Sp. z o.o.

- Członek Zarządu

2002 – 2004 Milenium Center Sp. z o.o

- Prezes Zarządu

2003 – obecnie BRE.locum Sp. z o.o.

- Członek Rady Nadzorczej

2003 – obecnie Polfer SA

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

2003 – 2004 OPTIMUS IC S.A. (obecnie Novitus S.A.)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

2002 – 2003 i 2006 – obecnie AMBRESA Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu (do 2003 roku) i Członek Zarządu (obecnie)

2001 – obecnie BREL-MAR Sp. z o.o.

- Członek Zarządu

2000 – 2004 Polska Grupa Zarządzania Funduszami Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu

1999 – 2001 ENERGOAPARATURA SA

- Członek Rady Nadzorczej

1997 – 2003 BRE Bank SA

- Starszy Specjalista Bankowy – Departament Zarządzania Aktywami a następnie, od 2002 do 2003 Departament Inwestycji Finansowych

1996 Polski Bank Rozwoju S.A. - Biuro Maklerskie

- Ekspert ds. Rynku Pierwotnego

1995 – 1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

- Specjalista w Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej - Wydział Ofert Publicznych

1993 – 1995 Polski Dom Maklerski S.A.

- Makler Papierów Wartościowych

Pan Adam Karaś oświadczył , iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Raport sporządzono na podstawie §5.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 18.10.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 18, październik 2006 09:12 Opublikował: Szymon Janucik