Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 37/2006

Strategia rozwoju Spółki "PEPEES" S.A. na lata 2007-2011.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 37/2006

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowe zagadnienia dotyczące strategii rozwoju Spółki na lata 2007-2011:
Celem strategii jest m.in.:

- zwiększenie udziału w rynku skrobi - dywersyfikację jej źródła

- rozszerzenie oferowanego asortymentu o skrobie wysoko przetworzone

- wejście na rynek biopaliw

- wzrost rentowności posiadanego majątku

- wzrost wartości firmy

Zaakceptowana strategia zakłada w latach 2007-2011 realizację inwestycji na poziomie ok. 70 mln PLN i wybudowanie m.in.:

- fabryki skrobi zbożowej

- fabryki skrobi wysoko przetworzonych.

Zrealizowanie strategii planowane jest przy wykorzystaniu :

- posiadanej wiedzy i doświadczenia Spółki na rynku

- posiadanych aktywów

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- kredytów inwestycyjnych

Szacuje się że pozwoli to na wzrost przychodów "PEPEES" S.A. do poziomu ok. 150 mln. PLN w roku 2011.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 15.11.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 15, listopad 2006 17:31 Opublikował: Szymon Janucik