Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzyskanie dycyzji UOKIK w sprawie "BROWAR ŁOMŻA" Sp.z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 6/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 2/2007 z dnia 15 lutego 2007r. dot. zawarcia przez "PEPEES" S.A. a ROYAL UNIBREW A/S umowy warunkowej sprzedaży 100 % udziałów "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o., informuje, iż do Spółki wpłynęła w dniu dzisiejszym informacja, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję pozytywną na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez ROYAL UNIBREW A/S z siedzibą w Faxe w Danii kontroli nad "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. Pozytywna decyzja Prezesa UOKIK jest głównym warunkiem zawieszającym zawarcie umowy rozporządzającej udziałami oraz dokonanie faktycznego zamknięcia transakcji. Pozostałe warunki są w trakcie realizacji. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data                 Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja                                 Podpis

2007-05-08       Andrzej Kiełczewski        Prezes Zarządu                                       Andrzej Kiełczewski

2007-05-08       Adam Karaś                  Członek Zarządu Dyrektor Finansowy         Adam Karaś

śro 09, maj 2007 18:51 Opublikował: Szymon Janucik