Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 22/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż w Raporcie Bieżącym Nr 22 przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 5 lipca 2007r. podano nieprawidłową nazwę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta. Prawidłowa nazwa wybranego przez Radę Nadzorczą podmiotu to: Strategia Horwath Audit Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3246. Pozostałe informacje podane w komunikacie Nr 22/2007 pozostają bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 w zw. z § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-07-06   Andrzej Kiełczewski   Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-07-06   Adam Karaś   Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  


nie 08, lipiec 2007 17:18 Opublikował: Szymon Janucik