Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 5/2005

Terminy przekazywania raportów. (raport nr 5/2005)

§ 69 ust. 1 RO - terminarz raportów okresowych

Zarząd Spółki "PEPEES" S.A. w Łomży podaje poniżej stałe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2005.
1 Raporty kwartalne jednostkowe

- za IV kwartał 2004 - w dniu 14 lutego 2005

- za I kwartał 2005 - w dniu 5 maja 2005

- za II kwartał 2005 - w dniu 4 sierpnia 2005

- za III kwartał 2005 - w dniu 4 listopada 2005

2 Skonsolidowane raporty kwartalne

- za IV kwartał 2004 - w dniu 28 lutego 2005

- za I kwartał 2005 - w dniu 16 maja 2005

- za II kwartał 2005 - w dniu 16 sierpnia 2005

- za III kwartał 2005 - w dniu 14 listopada 2005

3 Raporty półroczne

- jednostkowy raport półroczny - w dniu 30 września 2005

- skonsolidowany raport półroczny - w dniu 28 października 2005

4 Raporty roczne

- jednostkowy raport roczny za 2004 - w dniu 31 marca 2005

- skonsolidowany raport roczny za 2004 - w dniu 29 kwietnia 2005

Data autoryzacji: 20.01.05 08:13
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy


pią 18, luty 2005 13:41 Opublikował: Szymon Janucik