Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja dot. wyboru Domu Maklerskiego do przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji "PEPEES" S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Raport bieżący nr 24/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży w wykonaniu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. z dnia 28 czerwca 2007r. dot. wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia informuje, iż w dniu dzisiejszym został wybrany Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie do przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie art.56 pkt.1 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-07-12 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Andrzej Kiełczewski  
  2007-07-12 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Adam Karaś
czw 12, lipiec 2007 20:56 Opublikował: Szymon Janucik