Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 8/2005

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Browar Łomża" Sp. zo.o. (raport nr 8/2005)

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje, iż w dniu 01 lutego 2005r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej Emitenta "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. powołało do składu Rady Nadzorczej nowego Członka.
Funkcje tę pełnić będzie Pan Mariusz Przystupa Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Emitenta. Emitent jest jedynym udziałowcem i posiada 100% udziałów Spółki Zależnej "BROWAR ŁOMŻA" Sp.z o.o.

Data autoryzacji: 25.01.05 08:36
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


pią 18, luty 2005 13:43 Opublikował: Szymon Janucik