Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji PEPEES S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 36/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż w dniu 14 listopada wpłynęła do Spółki informacja od Pełnomocnika firmy MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji Cypr, iż Spółka dokonała nabycia akcji "PEPEES" S.A. w rezultacie transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie w dniu 7 listopada 2007r., rozliczonej w depozycie papierów wartościowych w dniu 8 listopada 2007r.

Obecnie Spółka MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED posiada 6.134.034 akcji "PEPEES" S.A. co stanowi 5,24 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED posiadała 2.707.390 akcji "PEPEES" S.A., co stanowiło 2,31 % w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Raport sporządzono na podstawie art. 69 pkt.1 ust 1) w zw. z art. 70 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-11-14   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-11-14   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

śro 14, listopad 2007 16:58 Opublikował: Szymon Janucik