Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja dot. zbycia akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 39/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż wpłynęła do Spółki informacja od Pana Macieja Grabskiego działającego jako Prezes Zarządu Spółki FORMAT INVWSTMENT S.A. oraz będącego Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, iż na podstawie umowy sprzedaży w transakcji poza rynkiem regulowanym Spółka FORMAT INVESTMENT S.A. dokonała zbycia 1.960.000 sztuk akcji Emitenta.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka FORMAT INVESTMENT S.A reprezentowana przez Pana Macieja Grabskiego posiadała 1.960.000 akcji PEPEES S.A., co stanowiło 1,68 % w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Obecnie Spółka FORMAT INVESTMENT S.A nie posiada żadnych akcji PEPEES S.A.

Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-11-19   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-11-19   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

 

pon 19, listopad 2007 09:30 Opublikował: Szymon Janucik