Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rozpatrzenie apelacji od postanowienia o odmowie zwołania NWZ

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy ("Sąd") oddalił apelację Midston Developments Limited w Nikozji ("Midston") od postanowienia Sądu Rejonowego KRS oddalającego wniosek Midston o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (por. raport bieżący 22/2010). Postanowienie Sądu jest prawomocne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2010-10-29 
sob 30, październik 2010 13:13 Opublikował: Szymon Janucik