Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawieszenie postępowań z powództwa Perła Browary Lubelskie S.A.

Raport bieżący 3/2011
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowił zawiesić postępowanie w połączonych do łącznego rozpoznania sprawach z powództwa firmy  Perła Browary Lubelskie S.A. o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. (por. raporty bieżący nr 23/2010) oraz o stwierdzenie nieistnienia organów Spółki ( por. raport bieżący nr 26/2010) do czasu uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2011 r. (por. raport nr 2/2011). W ustnych motywach postanowienia Sąd stwierdził, iż istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie mieć ustalenie czy Midston Developments Limited ma prawo wykonywania prawa głosu.
Postanowienie nie jest prawomocne.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
czw 27, styczeń 2011 13:33 Opublikował: Szymon Janucik