Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Midston Developments Limited

Raport bieżący nr 30/2011
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji („Midston”)  - Pana Marcina Tofela, iż w wyniku zbycia akcji PEPEES S.A. w rezultacie transakcji dokonanych na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym w dniu 18 lipca 2011 r. oraz w dniu 19 lipca 2011 r., rozliczonych w dniach : 18 lipca 2011 r., 19 lipca 2011 r., 21 lipca 2011 r. oraz 22 lipca 2011 r., Midston posiada 14.618.939 akcji PEPEES stanowiących 17,61% kapitału zakładowego PEPEES. Przed powyższym zbyciem , firma Midston posiadała 23.364.845 akcji PEPEES stanowiących 28,15%  kapitału zakładowego PEPEES.
Jednocześnie pełnomocnik Midston informuje, że nad firmą Midston nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-07-26 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2011-07-26 

 

wto 26, lipiec 2011 14:56 Opublikował: Szymon Janucik