Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Midston Developments Limited

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji ("Midston") - Pana Marcina Tofela, iż w wyniku zbycia akcji PEPEES S.A. w rezultacie transakcji dokonanych na rynku regulowanym w dniu 27 lipca 2011 r. oraz w dniu 29 lipca 2011 r., rozliczonych w dniach : 1 sierpnia 2011 r. oraz 3 sierpnia 2011 r., Midston posiada 12.771.322 akcji PEPEES stanowiących 15,39% kapitału zakładowego PEPEES. Przed powyższym zbyciem , firma Midston posiadała 14.618.939 akcji PEPEES stanowiących 17,61% kapitału zakładowego PEPEES. Jednocześnie pełnomocnik Midston informuje, że nad firmą Midston nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie oraz nie ma i nigdy nie było podmiotów zależnych, posiadających akcji PEPEES, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Ustawy o ofercie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                     Wojciech Faszczewski  2011-08-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda     2011-08-08
wto 09, sierpień 2011 14:27 Opublikował: Szymon Janucik