Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Midston Developments Limited

Raport bieżący nr 32/2011
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji („Midston”)  - Pana Artura Cieślika, iż w wyniku zbycia akcji PEPEES S.A. w rezultacie transakcji dokonanych na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym w dniu 17 sierpnia 2011 r. oraz w dniu 18 sierpnia 2011 r., rozliczonych w dniach : 18 sierpnia 2011 r. oraz 22 sierpnia 2011 r., Midston posiada 11.609.222 akcji PEPEES stanowiących 13,99% kapitału zakładowego PEPEES. Przed powyższym zbyciem , firma Midston posiadała 12.771.322 akcji PEPEES stanowiących 15,39% kapitału zakładowego PEPEES.
Jednocześnie pełnomocnik Midston informuje, że nad firmą Midston nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie oraz nie ma i nigdy nie było podmiotów zależnych, posiadających akcji PEPEES, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Ustawy o ofercie.
czw 25, sierpień 2011 16:16 Opublikował: Szymon Janucik