Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Midston Developments wniósł skargę kasacyjną

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. powziął wiadomość, iż Midston Developments Limited wniósł do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. (por. raporty bieżące nr 29/2011).
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
pią 07, październik 2011 13:27 Opublikował: Szymon Janucik