Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 15 – 18 listopada 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 55.000 akcji PEPEES po średniej cenie 0,80 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW. Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,066% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 55.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,066% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-11-21
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-11-21

wto 22, listopad 2011 10:38 Opublikował: Szymon Janucik