Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Dawida Sukacza– Członka Rady Nadzorczej, że w dniu 18 listopada 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 159.235 akcji PEPEES po cenie 0,80 PLN. Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,19% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 159.235 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,19% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed w/w transakcją Pan Dawid Sukacz nie posiadał akcji PEPEES


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-11-23
Członek Zarządu     Krzysztof Homenda 2011-11-23

śro 23, listopad 2011 18:00 Opublikował: Szymon Janucik