Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 41/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 21 – 24 listopada 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 60.000 akcji PEPEES po średniej cenie 0,80 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW. Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,07% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,07% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-11-25
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-11-25

pią 25, listopad 2011 15:03 Opublikował: Szymon Janucik