Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 42/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 25 listopada 2011r. i 1 grudnia 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 35.000 akcji PEPEES po średniej cenie 0,85 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW zgodnie z poniższym zestawieniem: 25.11.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,80 1.500 0,81 14.800 RAZEM 16.300 01.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,88 10.000 0,90 8.700 RAZEM 18.700 Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,04% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 35.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,04% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-02
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-02

pon 05, grudzień 2011 08:28 Opublikował: Szymon Janucik