Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 44/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 8 grudnia 2011r., 9 grudnia 2011r. i 13 grudnia 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 44.468 szt. akcji PEPEES po średniej cenie 0,82 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW zgodnie z poniższym zestawieniem: 08.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,81 5.000 0,82 10.000 0,83 10.000 RAZEM 25.000 09.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,79 4.693 0,80 3.000 0,84 600 RAZEM 8.293 13.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,82 6.175 0,83 5.000 RAZEM 11.175 Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,05% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 44.468 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,05% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-15
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-15

czw 15, grudzień 2011 15:47 Opublikował: Szymon Janucik