Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 48/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychSpółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 15.12.2011, 19.12.2011 i 21.12.2011 nabył on w obrocie giełdowym 33.253 szt. akcji PEPEES po średniej cenie 0,80 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW zgodnie z poniższym zestawieniem: 15.12.2011 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,81 5 000 RAZEM 5 000 19.12.2011 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,81 5 000 0,82 753 RAZEM 5 753 21.12.2011 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,79 3 000 0,8 15 500 0,81 4 000 RAZEM 22 500 Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,04% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 33.253 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,04% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      Wojciech Faszczewski 2011-12-22
      Krzysztof Homenda 2011-12-22

pią 23, grudzień 2011 08:17 Opublikował: Szymon Janucik