Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 49/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PEPEES SA informuje, że otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 21.12.2011, 22.12.2011 i 23.12.2011 dokonał w transakcjach pakietowych kupna i sprzedaży akcji PEPEES zgodnie z poniższym zestawieniem:

Data
 Rodzaj Transakcji   Ilość    Cena
 21.12.2011 Sprzedaż 114.000   0,88
 22.12.2011 Kupno  250.540   0,52
 23.12.2011 Sprzedaż 103.000   1,05


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-28

śro 28, grudzień 2011 12:00 Opublikował: Szymon Janucik