Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Transakcje nabycia i zbycia akcji przez osobę blisko związaną z Zarządem Spółki

Raport bieżący nr 50/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd PEPEES S.A. w Łomży informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym osoba blisko związana z Zarządem PEPEES S.A. poinformowała, że dniach 21.12.2011, 22.12.2011 i 23.12.2011 dokonała w transakcjach pakietowych kupna i sprzedaży akcji PEPEES zgodnie z poniższym zestawieniem:

 Data Rodzaj transakcji
 Ilość
Cena
 21.12.2011 Kupno
 114.000 0,88
 22.12.2011 Sprzedaż
 250.540 0,52
 23.12.2011 kupno 103.000 1,05

 

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w par. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-28

śro 28, grudzień 2011 12:03 Opublikował: Szymon Janucik