Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Spółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 29.12.2011, 30.12.2011 i 02.01.2012 nabył on w obrocie giełdowym 45.306 szt. akcji PEPEES po średniej cenie 0,82 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW zgodnie z poniższym zestawieniem: 29.12.2011 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,80 4 000 0,81 8.865 RAZEM 12.865 30.12.2011 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,82 7.169 0,83 6.067 0,84 8.205 RAZEM 21.441 02.01.2012 Cena (PLN) Ilość (szt.) 0,82 9.000 0,83 2.000 RAZEM 11.000 Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,05% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 45.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,05% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2012-01-03
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2012-01-03
czw 05, styczeń 2012 11:10 Opublikował: Szymon Janucik