Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podtrzymanie zainteresowania nabyciem udziałów TRZEMESZNO

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż podtrzymuje swoje zainteresowanie nabyciem pakietu 90,40% udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie ("Trzemeszno").

W związku z niemożnością dokończenia procesu badania spółki PPZ "Trzemeszno" sp. z o.o., Zarząd "PEPEES" S.A. wystąpił do Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na udostępnienie brakujących i uzupełniających dokumentów i informacji oraz przedłużenie terminu składania ofert w sprawie nabycia udziałów "Trzemeszno" .
nie 15, kwiecień 2012 16:42 Opublikował: Szymon Janucik