Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.
 
Raporty Bieżące
1. 2012.12.27 - Przedłużenie ważności oferty nabycia udziałów PPZ “Trzemeszno" Sp. z o.o, Raport bieżący nr 27/2012,
2. 2012.10.22 - Decyzja Ministra Skarbu Państwa o podjęciu negocjacji w sprawie zbycia udziałów PPZ TRZEMESZNO, Raport bieżący nr 26/2012,
3. 2012.10.10 - Zawarcie znaczących umów kredytowych, Raport bieżący nr 25/2012,
4. 5.09.2012 - Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Midston Developments, Raport bieżący nr 24/2012,
5. 20.08.2012 - Złożenie zaktualizowanej oferty nabycia udziałów PPZ “Trzemeszno" Sp. z o.o, Raport bieżący nr 23/2012,
6. 16.07.2012 - Aktualizacja oferty kupna udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o., Raport bieżący nr 22/2012,
7. 29.06.2012 - Apelacja Perły oddalona, Raport bieżący nr 21/2012,
8. 27.06.2012 - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH, Raport bieżący nr 20/2012,
9. 26.06.2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, Raport bieżący nr 19/2012,
10. 13.06.2012 - Korekta do raportu nr 18/2012 - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów, Raport bieżący nr 18/2012,
11. 12.06.2012 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 czerwca 2012 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów, Raport bieżący nr 18/2012,
12. 12.06.2012 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2012 r.- powzięte uchwały, Raport bieżący nr 17/2012,
13. 05.06.2012 - Złożenie oferty na nabycie udziałów TRZEMESZNO, Raport nr 16/2012,
14. 17.05.2012 - Nabycie udziałów, Raport bieżący nr 15/2012,
15. 16.05.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Raport bieżący nr 14/2012,
16. 02.05.2012 - Przedłużenie terminu złożenia oferty nabycia udziałów "Trzemeszno", Raport bieżący nr 13/2012,
17. 25.04.2012 - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej, Raport bieżący nr 12/2012,
18. 15.04.2012 - Podtrzymanie zainteresowania nabyciem udziałów TRZEMESZNO, Raport bieżący nr 11/2012,
19. 11.04.2012 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 kwietnia 2012 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów, Raport bieżący nr 10/2012,
20. 11.04.2012 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 r.- powzięte uchwały, Raport bieżący nr 9/2012,
21. 10.04.2012 - Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej VII Kadencji, Raport bieżący nr 8/2012,
22. 29.03.2012 - Zbycie akcji przez Midston Developments Limitem, Raport bieżący nr 7/2012,
23. 29.03.2012 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011, Raport bieżący nr 6/2012,
24. 23.03.2012 - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza, Raport bieżący nr 5/2012,
25. 15.03.2012 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ, Raport bieżący nr 4/2012,
26. 28.02.2012 - Zgoda na badanie spółki TRZEMESZNO, Raport bieżący nr 3/2012,
27. 12.01.2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012, Raport bieżący nr 2/2012, 28. 03.01.2012 - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 1/2012.
 
Raporty okresowe
1. 14.11.2012 - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012,
2. 31.08.2012 - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012,
3. 15.05.2012 - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012,
4. 20.03.2012 - Raport roczny R 2011,
5. 20.03.2012 - Skonsolidowany raport roczny RS 2011.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-03-28 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-03-28 
czw 28, marzec 2013 12:35 Opublikował: Szymon Janucik