Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego “PEPEES" S.A. w Łomży informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza “PEPEES" S.A. powołała na kolejną kadencję Zarząd Spółki “PEPEES" S.A. w niezmienionym składzie: Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu, Krzysztof Homenda Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy. Życiorysy zawodowe w/w Członków Zarządu podane są we wcześniejszych raportach bieżących. Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu ( życiorys w raporcie bieżącym nr 25/2010), Krzysztof Homenda Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy ( życiorys w raporcie bieżącym nr 18/2011). Pan Wojciech Faszczewski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dwóch spółkach zależnych: ZPZ LUBLIN Sp. z o.o. i PPZ BRONISŁAW Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce stowarzyszonej CHP Energia Sp. z o.o. Pan Wojciech Faszczewski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Pan Krzysztof Homenda pełni funkcję Prezesa Zarządu w. spółce zależnej ZPZ LUBLIN Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce stowarzyszonej CHP Energia Sp. z o.o. Pan Krzysztof Homenda oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Powołani Członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie §5.1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych …
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-06-04 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-06-04 
wto 04, czerwiec 2013 23:50 Opublikował: Szymon Janucik