Strona główna » Jakość » Nasze laboratoria

Nasze laboratoria

W strukturze PEPEES Łomża funkcjonują trzy laboratoria: fizykochemiczne, mikrobiologiczne, ochrony środowiska.
Laboratoria wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt pozwalający na przeprowadzanie badań surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, a także kontrolowanie jakości wody, środowiska produkcyjnego oraz oddziaływania firmy na środowisko naturalne.
Personel zatrudniony w laboratoriach jest odpowiednio wykwalifikowany i niezależny od innych komórek organizacyjnych firmy.
Wysoką jakość prowadzonych badań zapewnia realizacja wymagań ujętych w normie ISO 17025:2005 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
2014-02-26 22:46 Opublikował: Szymon Janucik