Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 4/2014

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Jonathan Reginald Newth o nabyciu w dniach 5 i 6 marca 2014 r. w drodze cywilnoprawnej 5.775.000 akcji Spółki stanowiących 6,96% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, co skutkowało przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-07
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-07

Załączniki

  1. Zawiadomienie
pon 10, marzec 2014 10:17 Opublikował: Szymon Janucik