Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


W nawiązaniu do raportu nr 25/2011 z dnia 25 maja 2011 roku oraz nr 5/2014 z dnia 24 marca 2014 roku, Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży ("PEPEES"" Spółka") informuje, iż w ramach realizacji uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2011 roku (podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Warunkowego) w dniu 27 marca 2014 roku Spółka wyemitowała i zaoferowała Rubicon Partners Corporate Finance S.A. (dawna nazwa "Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.") 12.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w wykonaniu uprawnień z warrantów zawarła w dniu 28 marca 2014 umowy objęcia akcji nowej emisji serii B w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej wyłącznie do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. W wyniku tej subskrypcji Rubicon Partners Corporate Finance S.A. objął i opłacił 12 000 000 akcji nowej emisji serii B. Objęcie akcji nastąpiło w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-28
pią 28, marzec 2014 21:21 Opublikował: Szymon Janucik