Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 marca 2014 r.– akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 12/2014
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 marca 2014 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ: TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,47 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 10,36 %. Newth Jonathan Reginald: 7.995.200 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 7.995.200 głosów na ZWZ, które stanowiły 13,45 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 9,63 %. Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 9,08% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,5 %. Navigator Trade Limited: 3.887.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.887.917 głosów na ZWZ, które stanowiły 6,54 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,68 %. DEMEXX Polska sp. z o.o.: 3.882.973 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 3.882.973 głosów na ZWZ, które stanowiły 6,53 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,68 %. Crownmate Trading Ltd: 3.792.500 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.792.500 głosów na ZWZ, które stanowiły 6,38 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,57 %. Ziółek Paweł: 3.093.883 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 3.093.883 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,2 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 3,73 %. W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 83.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 59.446.457 głosów, tj. 71,62 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-01
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-04-01
wto 01, kwiecień 2014 14:28 Opublikował: Szymon Janucik