Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 13/2014

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 28 marca 2014 r. poza obrotem giełdowym za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 8.700.000 akcji Spółki stanowiących 9,158% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, co skutkowało przekroczeniem progu 5% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu w/w transakcji akcjonariusz wraz z członkiem najbliższej rodziny posiada 9.400.000 akcji Spółki które stanowią 9,895% udziału w kapitale i dają prawo do 9.400.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 9,895% % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-03
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2014-04-03
czw 03, kwiecień 2014 15:46 Opublikował: Szymon Janucik