Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 14/2014


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza TRADO S.A. ("Akcjonariusz") że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z wydaniem akcji serii B, w pełni opłaconych przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, w dniu 28 marca 2014 r. zmieniło się zaangażowanie Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed podwyższeniem Akcjonariusz posiadał 8.600.000 akcji, które stanowiły 10,36% kapitału zakładowego i tyleż samo ogólnej liczby głosów Na skutek powyższego podwyższenia kapitału zakładowego, pakiet akcji posiadanych przez Akcjonariusza (8.600.000 szt akcji) stanowi 9,05 % udziału w kapitale i daje prawo do 8.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 9,05% % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-03
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2014-04-03

Załączniki

  1. Zawiadomienie
czw 03, kwiecień 2014 15:52 Opublikował: Szymon Janucik