Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta do raportu nr 14 /2014 - Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 14/2014

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. otrzymał sprostowanie do zawiadomienia akcjonariusza TRADO S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Sprostowanie dotyczy daty sporządzenia zawiadomienia. Właściwą datą jest 3 kwiecień 2014 r., a nie jak podano pierwotnie- 3 marzec 2014. Treść przedmiotowego zawiadomienia wraz ze sprostowaniem przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-04-09
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2014-04-09
śro 09, kwiecień 2014 15:44 Opublikował: Szymon Janucik