Strona główna » O firmie » Wydarzenia

Sukces akcji „Staż w Twoim Regionie”

Pierwszy etap akcji „Staż w Twoim Regionie” organizowanej przez PEPEES S.A. pod patronatem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zakończył się dużym sukcesem. Spółka PEPEES przyjęła na staże i praktyki dwadzieścia osób. Od lipca do końca września studenci, uczniowie szkół wyższych i osoby bezrobotne odbywają praktyki w jednym z największych zakładów pracy w regionie.

Spółka PEPEES w swoich działaniach kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności w biznesie, jednym z elementów działań CSR jest właśnie pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Od 7 lat studenci, uczniowie i osoby bezrobotne z województwa podlaskiego podejmują staż w PEPEES w pionie produkcji, kontraktacji, skupu oraz jakości i technologii czy informatyki. „Teraz przed władzami PEPEES kolejne wyzwanie. Musimy pokazać młodzieży, że ich merytoryczna wiedza podparta praktycznym doświadczeniem, jakie pozyskają w PEPEES, przynosi efekty edukacyjne i zawodowe” – podkreśla Wojciech Faszczewski, Prezes PEPEES. Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem naszą ofertą edukacyjną i mogę obiecać, że przed nami jeszcze kolejne odsłony programu „Staż w Twoim regionie” - dodaje.

„Staż w Twoim Regionie” to część programu „Region dla Młodych”, organizowanego przez PEPEES S.A. Kampania PEPEES kierowana jest do dzieci, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych oraz studentów. W ramach tej akcji Spółka ostatnio zachęcała dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie poświęconym dbaniu o Naszą planetę, dbaniu o Region. 22 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Ziemi ogłoszono zwycięzców konkursu. Kolejnym etapem akcji jest program „Staż w Twoim Regionie”. PEPEES poprzez promowanie działań edukacyjnych chce wspierać lokalną młodzież i dzieci w ich karierze szkolnej a później zawodowej.


Zarząd PEPEES S.A

2014-07-30 15:46 Opublikował: Szymon Janucik