Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26 z dnia 08.10.2014 - zawarcie umów kredytowych

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 08.10.2014 informuje, że hipoteka umowna będąca zabezpieczeniem kredytów udzielonych na podstawie umowy o multilinię nr K01260/14, została ustanowiona wyłącznie na nieruchomościach spółek zależnych, tj. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. i Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-10-09
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-10-09

czw 09, październik 2014 12:41 Opublikował: Szymon Janucik