Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji – zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 28/2014


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 29 grudnia 2014 r. w obrocie giełdowym na rynku regulowanym 942.633 akcji Spółki stanowiących 0,99% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem w/w transakcji akcjonariusz posiadał 16.004.191 akcji Spółki, co stanowiło 16,847% udział w kapitale i dawało prawo do 16.004.191 głosów na walnym zgromadzeniu.
Po nabyciu przedmiotowych akcji akcjonariusz wraz z członkiem najbliższej rodziny posiada 17.646.824 akcji Spółki które stanowią 18,576% udziału w kapitale i dają prawo do 17.646.824 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 18,576% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu                                     Wojciech Faszczewski      2014-12-30
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy      Krzysztof Homenda        2014-12-30

Załączniki

  1. Zawiadomienie
wto 30, grudzień 2014 14:23 Opublikował: Szymon Janucik