Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 maja 2015 r. – akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Maksymilian Skotnicki: 19.532.088 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 19.532.088 głosów na ZWZ, które stanowiły 25,42 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 20,56 %.
TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,19 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 9,05 %.

DEMEXX Polska sp. z o.o.: 6.173.573 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.173.573 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,03 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,5 %.

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 7,02% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 5,68 %.

M7 sp. z o.o.: 4.149.014 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.149.014 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,40% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,37 %.

Navigator Trade Limited: 3.887.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.887.917 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,06% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,09 %.

W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 76.851.125 głosów, tj. 80,90 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-27 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-27 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

śro 27, maj 2015 15:26 Opublikował: Szymon Janucik