Strona główna » O firmie » Wydarzenia » Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na demontaż i zakup przez firmę demontującą złomu żeliwnego, staliwego i stalowego z kotła parowego

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży zaprasza do współpracy w zakresie demontażu wycofanego z eksploatacji kotła parowego i zakupu pozyskanego złomu.

 1. Skład złomu :

 

 1. Złom mieszany (żeliwny; staliwny i stalowy) – po gabarytach i objętości – waga ok. 10,0 ÷ 15,0 ton .

 • Elementy żeliwne rusztu

 • Elementy żeliwne skrzyni mieszającej stref podrusztowych.

 • Elementy żeliwne przekładni napędowych

 

 1. Złom stalowy ( stal wysokogatunkowa w gatunku K10 ; K18 i HM 15 z rur b/sz grubościennych) pochodzący z elementów konstrukcji wsporczych i rurociągów tłocznych pary i zwrotnych kondensatu o zróżnicowanych średnicach od Dn= 20,0 mm do Dn=300,0 mm – po gabarytach i objętości – waga ok. 80,0 ÷ 120,0 ton .

 

Złom stalowy pochodzi z elementów ciśnieniowych kotła:

 

 • Walczaki

 • Elementy ciśnieniowe parownika kotła i komór łączeniowych

 • Elementy ciśnieniowe przegrzewacza pary

 • Elementy ciśnieniowe z podgrzewacza wody

 

Dodatkowy złom stalowy pochodzi z elementów konstrukcji nośnej kotła , kanałów spalinowych, wentylatorów , odżużlacza oraz pomp kotła – po gabarytach i objętości – waga ok. 15,0 ÷ 20,0 ton.

 

 

 1. Warunki

 • Firmy przystępujące do przetargu powinny posiadać:

- dźwigi lub podnośniki o udźwigu kilku ton

- samochody do przewozu elementów wielkogabarytowych o długości kilkunastu metrów

- palniki do cięcia elementów stalowych ze stali wysokogatunkowych

- zabezpieczenie pod kątem bhp i p.poż. miejsca pracy

 

 

 

 • W ramach demontażu kotła należy uwzględnić rozbiórkę i utylizację oraz wywóz ceramicznego obmurza komory spalania kotła typu ciężkiego (cegła ceramiczna i kształtki obmurza keramzytowe ognioodporne ).

 • Zapraszamy na wizję lokalną w celu uzgodnienia szczegółów rozbiórki kotła.

 • Oferty należy złożyć do Dz. Zakupów ( email: zakupy@pepees.pl lub listownie na adres: PEPEES S.A. ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża ) w terminie do 18.03.2016r.

 • Wskazany termin rozbiórki kotła i wywiezienia złomu : do 15.04.2016r.

 

Kontakty, informacje lub wyjaśnienia związane z realizacją przetargu na rozbiórkę kotła i sprzedaż złomu kierować na adres naszego zakładu : Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „ PEPEES „ S.A. 18-402 ŁOMŻA ; Ul. Poznańska 121.

Osoba do koordynacji prac związanych ze sprzedażą złomu ze strony „ PEPEES „ S.A. :

Piotr Krasnowski .

telefony kontaktowe : ( 086 ) 2155813 ; Fax ( 086 ) 2183242 , 664471349 lub 609620239 lub kontakty e-mail pkrasnowski@pepees.pl .

Uwaga : Terminy wizji lokalnej na Kotłowni uzgadniać telefonicznie lub e-mail.

 

 

2016-03-01 09:01 Opublikował: Szymon Janucik